All posts tagged "sum kuning"

  • Kisah Sum Kuning dan Ny Lamijah

    Masih ingat dengan Calon Hakim Agung M Daming Sunusi yang mengatakan pemerkosa dan korban pemerkosaan sama-sama menikmati. Akibat perkataan yang ia sampaikan di hadapan Komisi...